Over Ons

Klein team, grote ideeën

Dromen, Doen & Netwerk

Het ondernemerschap ervaren

Iedereen heeft ondernemende eigenschappen en kwaliteiten, maar het ondernemerschap past niet bij iedereen. Hier komt men pas achter wanneer iemand daadwerkelijk aan de slag gaat. Daarom vallen de bedrijven van de deelnemers aan onze projecten onder onze licentie. Hierdoor hoeven de deelnemers zich niet direct in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en kunnen zij aan het eind van het project een weloverwogen beslissing maken of zij doorgaan met hun bedrijf, stoppen of het voorlopig in de ijskast zetten. Met deze aanpak kunnen wij meer mensen in aanraking brengen met het ondernemerschap en uit onze ervaring blijkt dat het project een positief effect heeft op het zelfvertrouwen en vaardigheden van de deelnemers. Of ze nu verder gaan met hun bedrijf of niet.

Geschiedenis

Stichting The New Entrepreneur is op 17 januari 2012 opgericht om het project ZomerOndernemer over te nemen van de provincie Flevoland. De provincie had het project via een Europees uitwisselingstraject van Zweden naar Nederland gebracht, maar zij vond het project niet binnen haar taken passen.

Over Ons

De Stichting The New Entrepreneur is een kleine stichting gevestigd in Zwolle die zich inzet om het ondernemerschap in Nederland te vergroten. Met behulp van bestaande ondernemers, partners, banken en de overheid zijn wij in staat om onze projecten uit te voeren. Ook zij zien het belang van jong ondernemerschap in Nederland. Een ondernemend Nederland zorgt niet alleen voor werkgelegenheid en economische groei, maar het brengt ook innovatie en ontwikkeling met zich mee.

Het Team

Stichting The New Entrepreneur is een kleine stichting die lokale coördinatoren en trainers inzet om zijn projecten te organiseren. Onze rol is het ontwikkelen van concepten, verbeteren en uitbreiden van projecten en het bieden van ondersteuning. Daarnaast voeren wij ook zelf projecten uit. De organisatie bestaat uit een directie van twee personen, een marketing & communicatiemedewerker en een Raad van Toezicht bestaande uit drie personen.

Peter Filius

Ondernemerscoach
Peter Filius is al vanaf het begin betrokken bij het project ZomerOndernemer toen dit project nog in handen was van provincie Flevoland. Toen de provincie afstand wilde doen van het project heeft Peter samen met Harry Bakker de stichting The New Entrepreneur overgenomen om het project op te vangen. Peter is momenteel één van de coaches van ZomerOndernemer (regio IJsseldelta) en Pak je Kans en was hiervoor werkzaam bij stichting Jong Ondernemen.

Harry Bakker

Ondernemerscoach
Harry Bakker is het tweede bestuurslid van stichting The New Entrepreneur en ook hij was vanaf het begin betrokken bij het project ZomerOndernemer. Harry is tevens coach van het project ZomerOndernemer (regio IJsseldelta) en Pak je Kans. Daarnaast heeft Harry jarenlange ervaring in het begeleiden van startende ondernemers. Naast zijn functie als bestuurslid geeft Harry ook training en advies aan starters via het IkStartSmart project. En daarvoor was Harry werkzaam als starterscoördinator bij de Rabobank en als startersadviseur bij de Kamer van Koophandel.

Max van Ittersum

Marketing & communicatie
Max van Ittersum ontwikkelt en onderhoudt alle marketing en communicatie van stichting The New Entrepreneur en haar projecten. Dit houdt onder andere in nieuwsbrieven maken, websites maken, social media onderhouden en het werven van deelnemers.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende drie personen

Roeland Geertzen

Secretaris
"We zullen de weg vinden. Anders maken we er een" Roeland laat zich graag als historicus inspireren door de bovenstaande uitspraak van Hannibal. Hannibal trok met zijn legers en olifanten op weg naar Rome en liet zich niet uit de weg slaan toen hij voor de Alpen stond. Deze bedwong hij en later nam hij de stad Rome in. Als teamspeler gaat Roeland graag met een team van gemotiveerde mensen samen op weg naar een gewenst resultaat. Samen geven we inhoud en vorm aan de weg die moet leiden tot dat resultaat. Roeland is de inspirerende spil van het proces, die vanuit een visie richting geeft, tot resultaat aanzet. Op tijd is er sprake van ontspanning en plezier. Roeland schaakt op meerdere borden tegelijk en kan de verbindingen leggen. Sterk politiek sensitief en een ervaren gesprekspartner voor directies en bestuurders. De onderwerpen waarop Roeland zich richt zijn te kenmerken door hun veelzijdigheid, maar moeten wel een maatschappelijke lading kennen. Hij heeft veel ervaring opgedaan op het terrein van sport (en ontwikkelingssamenwerking), onderwijs, cultuur-historie en het sociale domein, zowel binnen de overheid als in non-profitorganisaties.

Tjerk Kooistra

Algemeen bestuurslid
volgt

Marianne Morren

Algemeen bestuurslid
Toen ik in de 6e klas van het Gymnasium zat, moest ik kiezen welke studie ik wilde gaan doen. Geen idee! Wat ik wel heel zeker wist: het moest iets met mensen zijn. Mensen “helpen” vooruit te komen, door kansen te pakken, obstakels weg te werken en verbindingen te leggen. Uiteindelijk is dat rechten geworden, wat later een prima basis bleek voor mijn verdere loopbaan. Mijn motto op mijn LinkedIn profiel is niet voor niets: Bringing people together. Als advocaat was ik vooral bezig met het beslechten van geschillen en mensen en bedrijven weer op weg te helpen. Als bestuurder was een van mijn taken om organisaties, bedrijven en ondernemers te faciliteren en met elkaar te verbinden.Uitgangspunt voor mij was daarbij altijd het bevorderen van het zelfstandig ondernemerschap, uitgaande van de eigen kracht van de ondernemer. In elke gemeente waarin ik wethouder of burgemeester was, is er altijd wel een jongerenproject geweest, waarbij ik betrokken was. Het enthousiasme, de creativiteit, de ondernemende wijze en het lef, waarmee jongeren hun toekomst tegemoet treden! Dat moet je stimuleren. Dat heeft Nederland nodig. Ik hoorde van de Stichting The New Entrepeneur, die zich met name inzet om ondernemerskwaliteiten te ontwikkelen bij jongeren. Een prachtig initiatief, dat heel goed aansluit bij de visie, die ik heb op het helpen en stimuleren van jongeren, die de uitdaging aangaan om de stap te zetten een eigen onderneming te starten. Ik vind, dat de projecten, die de Stichting organiseert - stimuleren en helpen van jongeren om zich te ontwikkelen tot een goede en succesvolle ondernemer - brede aandacht verdient van gevestigde ondernemers en de politiek. Daarom wil ik graag mijn ervaring, opgedaan als ondernemer, maar vooral ook in bestuurlijk Nederland, inzetten om de Stichting The New Entrepeneur te helpen Nederland nog ondernemender te maken.

Jaarverslagen

Download hieronder onze jaarverslagen

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2021

ANBI-status

Stichting the New Entrepreneur is per 1 januari 2018 aangemerkt als algemeen nut beoogde instelling (ANBI)​