Aanbod voor sportaanbieders

Aanbod voor sportclubs en verenigingen

Speciaal voor organisaties/personen binnen gemeentes, zoals sportservices en/of sportbedrijven, die verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van de sportparticipatie, het ondersteunen en runnen van sportfaciliteiten te ondersteunen en uitvoeren
van het gemeentelijk sportbeleid, heeft stichting TNE een aantal projecten ontwikkeld. Deze projecten zijn allemaal gericht op het stimuleren van ondernemerschap en ondernemend gedrag bij verschillende aanbieders van sportactiviteiten zoals sportverenigingen, commerciële sportaanbieders en sportaccommodatiemanagers.
De aantoonbaar effectieve output (ondersteund door wetenschappelijk onderzoek) die hierdoor ontstaat heeft als resultaat dat het sportaanbod in de gemeente structureel en duurzaam is.

Voor bestuur en vrijwilligers van sportverenigingen

Veel sportverenigingen ervaren momenteel een afname in ledenaantallen, voornamelijk door de opkomende individualisering in de sport en veranderende behoeften van jeugdleden. Dit resulteert in verminderde animo voor vrijwilligerswerk en afnemende betrokkenheid. In dit klimaat moeten sportverenigingsbestuurders creatief handelen en zich bewust zijn van de veranderende toekomst en behoeften van hun leden. 

 

1) Workshop ‘De ondernemende sportvereniging’

In de workshop ‘De ondernemende vereniging’ worden sportverenigingsbestuurders meegenomen in de evoluerende behoeften van leden en de kansen die zich zowel nu als in de toekomst voordoen. Creatieve samenwerking staat centraal, waarbij praktische en uitdagende ideeën worden gegenereerd. Bestuurders vertrekken met inspiratie en een direct uitvoerbaar idee. De vervolgsessie analyseert de resultaten van de uitgevoerde ideeën, en het bevorderen van online initiatieven speelt hierbij een cruciale rol.

2) Inspiratiesessie ‘Krachtenbundeling tussen verenigingen  en sportaanbieders’

Een krachtenbundeling tussen sportverenigingen en commerciële sportaanbieders biedt diverse voordelen. Het samenbrengen en samenwerken creëert een win-winsituatie, waarbij de ene partij mogelijk behoefte heeft aan faciliteiten die de ander kan bieden. Denk aan het delen van sportlocaties, zoals een outdoor fitnesslocatie of urban skillcourt, wat niet alleen voor de vereniging zelf, maar ook voor derden kan worden verhuurd. Deze samenwerking verbreedt het activiteitenaanbod, wat kan resulteren in gevarieerdere lidmaatschappen en een bloeiende, duurzame toekomst voor sportverenigingen.

 

Programma sportverenigingen

Inspiratiesessie ‘Krachtenbundeling sportverenigingen en sportaanbieders’

Duur: Eén dagdeel/avond

Wie: sportverenigingen en sportaanbieders gezamenlijk

Inhoud: 

– Samenwerking leidt tot een diverser aanbod van sportprogramma’s

– Leidt tot talentontwikkeling van eigen leden 

– Inzicht welke faciliteiten er gedeeld kunnen
worden

-Profiteren van het delen van kennis en expertise 

– Toegang tot een breder netwerk en middelen

Aantal deelnemers: maximaal 30 personen

Kosten: € 650,- excl. BTW per groep

Workshop 
‘De ondernemende sportvereniging’

Duur: Twee avonden

Inhoud: 

De vereniging van de toekomst
moet niet alleen gericht zijn op het aanbieden van haar eigen sport maar vooral ook de samenwerking zoeken met andere sporten, ander vormen van het huidige sportaanbod en/of ontplooien van commerciële activiteiten.

Aantal deelnemers: 6 -15 personen 

Kosten: € 1.195,- excl. BTW per groep

 

 

Programma sportverenigingen

Workshop krachtenbundeling sportverenigingen en sportaanbieders

Duur: Eén dagdeel/avond

Wie: sportverenigingen en sportaanbieders samen

Inhoud: 

– Samenwerking leidt tot een diverser aanbod van sportprogramma’s

– Leidt tot talentontwikkeling van eigen leden 

– Inzicht welke faciliteiten er gedeeld kunnen
worden

-Profiteren van het delen van kennis en expertise 

– Toegang tot een breder netwerk en middelen

Aantal deelnemers: maximaal 30 personen

Kosten: € 650,- excl. BTW per groep

Inspiratiesessie/workshop
de ondernemende sportvereniging

Duur: Twee avonden

Inhoud: 

De vereniging van de toekomst
moet niet alleen gericht zijn op het aanbieden van haar eigen sport maar vooral ook de samenwerking zoeken met andere sporten, ander vormen van het huidige sportaanbod en/of ontplooien van commerciële activiteiten.

Aantal deelnemers: 6 -15 personen 

Kosten: € 1.195,- excl. BTW per groep

 

 

 

 

Locatiemanagers en beheerders van sportaccomodaties, zwembaden en sportvelden

In samenwerking met Sportbedrijf Rotterdam ontwikkelden wij een speciaal aanbod voor sportlocatiemanagers. Dit programma is bedoeld om hen ondernemender te maken en te voorzien van essentiële leiderschapskwaliteiten. Met een mix van workshops, bedrijfsbezoeken, inspirerende gastsprekers uit de sportwereld, en trainingen met een individuele benadering, belooft dit project een unieke kans te bieden voor de professionele groei van sportlocatiemanagers.

 

Dit programma heeft als doel om locatiemanagers te helpen de bezetting van de zwembaden, sportaccommodaties en sportvelden gedurende het jaar te vergroten/optimaliseren met daarbij een maximale klanttevredenheid. Hiervoor is het belangrijk om hen te faciliteren met kennis en kunde. Centraal staat hierin het ontwikkeling van een ondernemende houding zodat de managers het beste uit zichzelf kunnen halen om hun doelen bereiken.

Hiervoor bieden wij een praktijkgerichte training aan waarbij we met een aantal vaardigheden aan de slag gaan die nodig zijn om tot resultaat te komen. Te weten;

          ondernemend gedrag, het gevoel van eigenaarschap hebben;

          het stimuleren van creativiteit, buiten bestaande kaders gaan, omdenken en 

        conceptontwikkeling;

          netwerkvaardigheden. Meer onderlinge samenwerking tussen de verschillende     accommodaties en elkaar hierdoor versterken;

          presentatie en pitch technieken;

          doen, in actie komen;

          verandering echt in gang zetten en niet terugvallen in de oude gewoontes en de waan 

        van de dag.


Het is een programma van vier dagen en eindigt met het, door middel van een presentatie, opleveren van de jaarplannen voor 2025. De doorlooptijd van het totale programma bedraagt circa 4 maanden.

Het programma is met name bedoeld voor locatiemanagers die een fysieke locatie hebben.

 

  

Programma locatiemanagers

Duur: 4 dagen verdeeld over 4 maanden

Inhoud:

 • Ontwikkelen ondernemend gedrag
 • Activeren samenwerkingsvbanden
 • Persoonlijke coaching
 • Kennis en vaardigheden direct in praktijk
 • Opleveren jaarplan 2025
 • Hogere klanttevredenheid en bezettingsgraad

Aantal deelnemers: 10 – 15 personen

Prijs: € 1195,- excl. BTW per deelnemer

Programma locatiemanagers

Duur: 4 dagen verdeeld over 4 maanden

Inhoud:

 • Ontwikkelen ondernemend gedrag
 • Activeren samenwerkingsvbanden
 • Persoonlijke coaching
 • Kennis en vaardigheden direct in praktijk
 • Opleveren jaarplan 2025
 • Hogere klanttevredenheid en bezettingsgraad

Aantal deelnemers: 10 – 15 personen

Prijs: € 1195,- excl. BTW per deelnemer

Commerciële sportaanbieders

Sportaanbieders zijn vaak experts in hun sport- en beweegaanbod, maar ondernemen vergt specifieke vaardigheden. Het vaststellen van een adequaat uurtarief voor lessen is essentieel, niet alleen om kosten te dekken maar ook om een duurzaam inkomen te genereren. 

In deze workshops voorzien wij (commerciële) sportaanbieders van praktische tools om het benodigde tarief te berekenen voor een gewenst netto inkomen, inclusief het aantal benodigde klanten per dag, week en maand.

Daarnaast behandelen we het bepalen van je doelgroep en effectieve strategieën om deze te bereiken. Het doel is sportaanbieders in staat te stellen hun onderneming structureel en duurzaam te runnen, waardoor zij op lange termijn kunnen voorzien in de behoeften van hun klanten.

Programma sportaanbieders

Inspiratiesessie en workshop

Duur: één dagdeel
Inhoud: 

 • Haalbaarheid van het bedrijf
 • Uitwerken verdienmodel 
 • Vind je klant

Aantal deelnemers: 6 – 15 personen 

Prijs: € 650,- excl. BTW per groep

 

 

 

 

SportOndernemer Academy

Duur: 8 dagen verdeeld over 4 maanden

Inhoud: 

 • Ondersteuning van de ondernemende
 • vaardigheden
 • Haalbaarheid en structureel bestaan van de onderneming
 • Persoonlijke coaching
 • Openen van een groot relevant netwerk

Aantal deelnemers: 15 – 20 personen 

Prijs: € 1495,- excl. BTW per deelnemer

 

 

Programma sportaanbieders

workshop levensvatbaarheid voor commerciële sportaanbieders

Duur: één dagdeel
Inhoud: 

 • Haalbaarheid van het bedrijf
 • Uitwerken verdienmodel 
 • Vind je klant

Aantal deelnemers: 6 – 15 personen 

Prijs: € 650,- excl. BTW per groep

 

SportOndernemer Academy

Duur: 8 dagen verdeeld over 4 maanden

Inhoud: 

 • Ondersteuning van de ondernemende
 • vaardigheden
 • Haalbaarheid en structureel bestaan van de onderneming
 • Persoonlijke coaching
 • Openen van een groot relevant netwerk

Aantal deelnemers: 15 – 20 personen 

Prijs: € 1495,- excl. BTW per deelnemer