Statushouders en Ondernemerschap

Statushouders en Ondernemerschap

 

 Statushouders en ondernemerschap is een project waarmee wij statushouders naar een toekomstbestendige, zelfstandige bron van inkomsten willen helpen en hiermee mogelijk maken dat ze een volwaardig onderdeel  van de Nederlandse (arbeids) maatschappij wordenHet ondernemerschap wordt hierbij als uitgangspunt gebruikt, echter de vaardigheden die aangeleerd worden in dit traject kunnen door de deelnemers ook gebruikt worden bij het vinden van een (parttime/fulltime) baan.

Voor wie? Statushouders met:

  • afgeronde inburgeringscursus
  • taalniveau op minimaal niveau A2
  • minimaal 15 uur in de week beschikbaarheid
  • een idee voor een eigen bedrijf, product of dienst  

Een gezamenlijk project

Het project wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met

  • de gemeente(s) en BBZ
  • een taalinstituut
  • het Ondernemersklankbord

Dit gebeurt om de deelnemers zo optimaal en kansrijk mogelijk te kunnen begeleiden.

Mix van groepsvorming en individuele begeleiding.

De deelnemer wordt zowel individueel begeleid maar werkt ook samen met andere deelnemende statushouders. In combinatie met externe bedrijfsbezoeken, workshops en businessbuddy’s is er een mooie, leerzame mix van zelfstandigheid maar ook met het opbouwen van een zakelijk en sociaal netwerk.

Tijdspanne

Het project duurt in totaal 12 maanden. In met name de eerste 6 maanden wordt de basis gelegd voor de onderneming. De laatste 6 maanden bestaan uit een coaching van de deelnemer door oud-ondernemers van het Ondernemersklankbord (OKB). De deelnemer is dan inmiddels al wel echt gestart met het bedrijf.

Resultaten

Het traject is geslaagd als aan het einde:

  •  de deelnemer zich bij de KvK heeft ingeschreven als ondernemer
  • of de deelnemer een baan in loondienst heeft
  • of de deelnemer een opleiding is gestart ( al dan niet in combinatie met een part-time baan)

schema project

Voor meer informatie kunt een contact met ons opnemen via info@stichtingtne.nl