Projecten

Samen Nederland ondernemender maken

Dromen, Doen & Netwerk

Onze projecten

Op het moment bieden wij twee projecten aan die jongeren en jeugdwerklozen helpen bij het opstarten van een eigen onderneming. Het gaat om ZomerOndernemer en Pak je Kans. Bij beide projecten gaan de deelnemers onder professionele begeleiding aan de slag met hun eigen bedrijf. ZomerOndernemer is een introductiecursus voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar en Pak Je Kans richt zich op jeugdwerklozen tussen de 18 en 27 jaar met als doel om hen van werk te voorzien door middel van ondernemerschap.

ZomerOndernemer

ZomerOndernemer helpt jongeren tussen de 15 en 23 jaar met het opzetten van een onderneming in de zomervakantie. In 2015 heeft ZomerOndernemer de Nederlandse en Europese finale gewonnen van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering!


Pak je Kans

Pak je Kans is een ondernemersproject voor werkloze jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Het project heeft tot doel de jeugdwerkloosheid terug te dringen en te laten dat het ondernemerschap een reeële cariërekeuze kan zijn.


SportOndernemer

SportOndernemer is een ondernemersproject voor (toekomstige) ondernemers in de sportbranche. We laten ze kennismaken met het ondernemerschap.

Andere Projecten

Naast ZomerOndernemer en Pak je Kans zijn wij momenteel ook bezig met een derde project. Dit project, genaamd Aan de Bak, zit nog in de conceptfase. Aan de Bak richt zich op gedetineerden zodat ook zij weer aan de slag kunnen wanneer ze vrijkomen. Vaak komen dit soort mensen slecht aan werk in verband met hun verleden. Door hen alle input mee te geven op het gebied van ondernemen kunnen ze er voor kiezen een eigen bedrijf te
starten.
Wij zijn continu bezig om bestaande projecten te verbeteren en om nieuwe projecten op te zetten zodat wij het ondernemerschap kunnen verbeteren onder zo veel mogelijk doelgroepen.