Inspiratiesessie en workshop sportverenigingen

Inspiratiesessie en workshop sportverenigingen

Ondernemender worden als sportbestuurder

Tijdens de inspiratiesessie en workshop sportverenigingen ligt de focus op bestuurders van sportverenigingen een vernieuwende impuls te geven, waardoor ze ondernemender gaan denken en handelen. In een tijd waarin sportverenigingen steeds meer uitdagingen ondervinden, streven we ernaar om een inspirerende omgeving te creëren waar bestuurders strategieën kunnen ontwikkelen en samenwerkingen kunnen aangaan om de veerkracht van hun verenigingen te vergroten.

 

Wat houdt het in?

De inspiratiesessie en workshop voor sportverenigingen bestrijken twee avonden vol met waardevolle inzichten en praktische toepassingen. Tijdens de eerste avond richten we ons op het identificeren van knelpunten en het verkennen van theoretische kaders. Met behulp van het creatieve proces, zoals de COCD box, stimuleren we de deelnemers om out-of-the-box te denken. Na deze avond gaan de bestuurders aan de slag met het uitwerken en organiseren van een ‘blauw’ idee, een innovatief concept dat ze willen implementeren. Op de tweede avond vindt intervisie plaats, waarbij de deelnemers elkaars ideeën bespreken en verrijken. We gaan dieper in op samenwerkingsverbanden en bieden praktische richtlijnen over hoe ze de verkregen inzichten in de praktijk kunnen brengen. De avond wordt afgesloten met een inspirerende sessie door een gastspreker, die vanuit zijn of haar ervaringen waardevolle lessen deelt.

Voor wie?

De inspiratiesessie en workshop zijn ontworpen voor bestuurders van sportverenigingen die actief betrokken willen zijn bij de groei en ontwikkeling van hun verenigingen. Deelnemers krijgen de kans om in een kleine, interactieve groep van 6 tot 15 personen te participeren. Om deel te nemen, is geen specifieke voorkennis vereist, maar een enthousiaste houding ten opzichte van vernieuwing en samenwerking is essentieel. De prijs voor deelname bedraagt € 1195,- exclusief BTW. We moedigen bestuurders aan om deze inspiratiesessie als een investering in de toekomst van hun sportvereniging te zien en zich aan te melden voor twee avonden vol stimulerende ideeën en waardevolle inzichten.