Privacybeleid

Stichting The New Entrepreneur (TNE) respecteert jouw privacy. Wij

verwerken jouw gegevens dan ook met de groots mogelijke

zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij

omgaan met persoonsgegevens. We geven aan welke gegevens wij

verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen.

1.. De verwerkersverantwoorrdeijke

Stichting TNE is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens.

2.. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Stichting TNE heeft het recht om persoonsgegevens te verzamelen op

basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene

Verordening Gegevensbescherming:

• Toestemming

• Uitvoering van een overeenkomst

Stichting TNE heeft het recht om persoonsgegevens te verzamelen, omdat

die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst en haar

diensten. Wij hebben de persoonsgegevens nodig om te kunnen

beoordelen of personen aan onze projecten kunnen deelnemen. Het doel

van het verzamelen van de persoonsgegevens is het succesvol uitvoeren

van onze diensten / projecten. Stichting TNE draagt er zorg voor dat de

persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting

TNE of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren

met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens op de contactformulieren worden opgeslagen op servers van

onze hostingpartij, waarmee een verwerkingsovereenkomst is afgesloten.

Tevens wordt deze informatie opgeslagen op een beveiligde server van

Stichting TNE.

Daarnaast gebruiken wij e-mailadressen voor het informeren van onze

stakeholders middels maandelijkse nieuwsbrieven. Hiervoor gebruiken wij

het programma MailChimp. Onderaan iedere nieuwsbrief bestaat de

mogelijkheid om af te melden.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan

de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we

van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Als je je aanmeldt voor een project van Stichting TNE hebben wij de

volgende gegevens nodig:

• Contactgegevens: geslacht, voor en achternaam, straat, huisnummer,

postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum

• Overige informatie: bankrekeningnummer, kopie id bewijs, niveau laatste

opleiding, beschikbaarheid deelnemer, idee onderneming

3.. Bewaarrtterrmiijjn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dit houdt

in dat wij de gegevens bewaren zolang wij die nodig hebben voor de

uitvoering van onze diensten. Te weten:

– kopie id en bankgegevens 1 jaar

– De N.A.W. gegevens, geslacht, geboortedatum worden in het archief

opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor historische, statistische en

wetenschappelijke doeleinden.

Voor de e-mailadressen hanteren wij geen vast bewaartermijn, aangezien

dit afhangt van hoelang iemand inschreven staat voor onze nieuwsbrief.

Wanneer iemand zich uitschrijft voor de nieuwsbrief verwijderen wij het emailadres

binnen 3 maanden.

4.. Recchtt op iinzzage,, rreccttiifificcattiie off hett wiissssen van de gegevenss

Elke persoon die zijn gegevens aan TNE verstrekt heeft het recht op

inzage, rectificatie of het wissen van de gegevens. Hiervoor kan contact

opgenomen worden met TNE.

5.. Klacchtten

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met persoonsgegevens

omgaan kunt u dat laten weten via info@stichtingtne.nl. U kunt het ook

melden bij Autoriteit Persoonsgegevens.

6.. Cookiiess

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te

krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen

afstemmen.

Stichting TNE gebruikt cookies om:

• het gebruik en de functionaliteiten van haar website te verbeteren;

• te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om

statistieken op te stellen;

• de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw

computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe

gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie

over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen

beveiligde servers van Stichting TNE of die van een derde partij. Wij

gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt,

om rapporten over de website-activiteit op te stellen, andere diensten aan

te bieden met betrekking tot website-activiteit en internet gebruik en om

gepersonaliseerde informatie en advertenties te kunnen tonen .

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren,

maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of

om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter

mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites,

niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en Feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u

vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Stichting The New Entrepreneur

Hanzeplein 11 – 27

8017 JD Zwolle

06-11451073

info@stichtingtne.nl

Laatst bijgewerkt op 25-05-2018

Stichting The New Entrepreneur

Hanzeplein 11 – 27

8017JD Zwolle

06-11451073

Copyright – Stichting The New Entrepreneur