Statushouders en Ondernemerschap

Het project Statushouders en Ondernemerschap richt zich primair op statushouders. Voor statushouders is werk een belangrijke voorwaarde voor integratie in de samenleving, maar ervaringen van eerdere groepen vluchtelingen in Nederland laten zien dat de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen moeizaam verloopt. Wij vinden het juist daarom belangrijk dat statushouders ondernemerschap als carrièreoptie overwegen. En dat zij zich ondernemende vaardigheden en de Nederlandse taal en gebruiken eigen maken om zich te kunnen redden op een steeds dynamischer wordende arbeidsmarkt. Wij hopen op deze manier dat statushouders zich beter kunnen ontplooien dan wanneer zij laaggekwalificeerd werk aannemen waaraan ze zich moeilijk kunnen ontworstelen.

Doel project

Het doel van het project is het toeleiden en begeleiden van statushouders naar een toekomstbestendige, zelfstandige bron van inkomsten uit het ondernemerschap. De vaardigheden die aangeleerd worden in dit traject kunnen door de statushouders ook gebruikt worden bij het vinden van een (parttime/fulltime) baan.

Inhoud project

Het project begint met een tweedaagse bootcamp. Na de bootcamp volgt een individueel begintraject van 3 maanden. In deze twaalf weken zijn er wekelijkse individuele gesprekken en maandelijkse collectieve bijeenkomsten. In de periode daarna volgen er een half jaar lang meer bijeenkomsten, zowel individueel als collectief. In het laatste gedeelte van het project worden de deelnemers ter begeleiding overgedragen aan oud ondernemers van Ondernemersklankbord.

• Tweedaagse bootcamp
• Individueel begintraject (3 maanden)
• Collectief vervolgtraject (6 maanden)
• Warme overdracht Ondernemersklankbord