Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende drie personen:

Henk Wijma

Voorzitter Raad van Toezicht

Jongeren hebben Henk Wijma altijd kunnen fascineren met een avontuurlijke en ondernemende houding. Zij maken gebruik van allerlei talenten, nemen hun toekomst in eigen hand en leveren zo een bijdrage aan een ondernemender Nederland.

In de grote onderwijsinstelling waar hij in meerdere functies heeft mogen werken, was het noodzaak om continu kennis te nemen van opleidingen en voortdurend te innoveren. The New Entrepreneur versterkt zijn mening dat al ondernemende leren veel effectiever is dan het volgen van lessen over ondernemen. Voor de uitbouw van deze praktische wijze van leren ondernemen stelt hij graag zijn bestuurlijke vaardigheden, kennis en tijd beschikbaar.

Jan Cottaar

Secretaris

Jan Cottaar is 3 jaar geleden als tweede lid gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Toezicht. Jan heeft een bedrijfskundige achtergrond en heeft veelzijdige ervaring in het inrichten en reorganiseren van bedrijfsonderdelen. Deze ervaring is opgedaan bij diverse grote organisaties zoals ING, Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland en Ministerie van Sociale Zaken. Bij ING heeft hij ruim 20 jaar het management gevoerd over uiteenlopende projecten en bedrijfsonderdelen, waarin de loopbaan ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van werknemers een belangrijk aspect vormde.

Daarnaast heeft Jan in samenwerking met een coaching bureau cursussen gegeven op het gebied van het inrichten van de administratieve organisatie bij overheidsbedrijven. De afgelopen 3 jaar heeft hij tevens als vrijwilliger gewerkt bij de ProstaatKanker Stichting en voorlichting gegeven aan prostaatkanker patiënten.

Jannie van den Berg

Algemeen bestuurslid

Jannie van den Berg is oprichter/manager van het Zelfstandigenloket Flevoland. Dit samenwerkingsverband van de 6 gemeenten in Flevoland verzorgt bedrijfsfinancieringen, coaching en advies voor ondernemers. Haar doel is om de hulp aan starters en aan bestaande bedrijven die tegen financiële grenzen aanlopen onder te aandacht te brengen en te verbeteren. Ze maakt deel uit van het managementteam van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Lelystad en is projectleider van het Ondernemersplein.

Daarnaast is ze voorzitter van het landelijk Platform van Publieke Ondernemersadvies organisaties. Als mede initiatiefnemer staat ze vanaf 2004 aan de basis van het portal MKB Doorstart voor mkb-bedrijven en zzp-ers. Door vroegsignalering te organiseren, wil MKB Doorstart tijdig ondernemers bereiken en de schakel zijn tussen alle private en publieke (financiële) mogelijkheden. In 2014 werd ze Flevolandse Zakenvrouw in de categorie managers.

Bestuurslid zijn van TNE betekent voor Jannie een bijdrage leveren om jongeren de kans te geven hun dromen via ondernemerschap te onderzoeken en waar te maken.