Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende drie personen:

Roeland Geertzen

Secretaris

"We zullen de weg vinden. Anders maken we er een".

Roeland laat zich graag als historicus inspireren door de bovenstaande uitspraak van Hannibal. Hannibal trok met zijn legers en olifanten op weg naar Rome en liet zich niet uit de weg slaan toen hij voor de Alpen stond. Deze bedwong hij en later nam hij de stad Rome in.

Als teamspeler gaat Roeland graag met een team van gemotiveerde mensen samen op weg naar een gewenst resultaat. Samen geven we inhoud en vorm aan de weg die moet leiden tot dat resultaat. Roeland is de inspirerende spil van het proces, die vanuit een visie richting geeft, tot resultaat aanzet. Op tijd is er sprake van ontspanning en plezier. Roeland schaakt op meerdere borden tegelijk en kan de verbindingen leggen. Sterk politiek sensitief en een ervaren gesprekspartner voor directies en bestuurders.

De onderwerpen waarop Roeland zich richt zijn te kenmerken door hun veelzijdigheid, maar moeten wel een maatschappelijke lading kennen. Hij heeft veel ervaring opgedaan op het terrein van sport (en ontwikkelingssamenwerking), onderwijs, cultuur-historie en het sociale domein, zowel binnen de overheid als in non-profitorganisaties.

Marianne Morren

Algemeen bestuurslid

Marianne Kallen-Morren

Toen ik in de 6e klas van het Gymnasium zat, moest ik kiezen welke studie ik wilde gaan doen. Geen idee! Wat ik wel heel zeker wist: het moest iets met mensen zijn. Mensen “helpen” vooruit te komen, door kansen te pakken, obstakels weg te werken en verbindingen te leggen. Uiteindelijk is dat rechten geworden, wat later een prima basis bleek voor mijn verdere loopbaan. Mijn motto op mijn LinkedIn profiel is niet voor niets: Bringing people together.

Als advocaat was ik vooral bezig met het beslechten van geschillen en mensen en bedrijven weer op weg te helpen.
Als bestuurder was een van mijn taken om organisaties, bedrijven en ondernemers te faciliteren en met elkaar te verbinden.Uitgangspunt voor mij was daarbij altijd het bevorderen van het zelfstandig ondernemerschap, uitgaande van de eigen kracht van de ondernemer. In elke gemeente waarin ik wethouder of burgemeester was, is er altijd wel een jongerenproject geweest, waarbij ik betrokken was. Het enthousiasme, de creativiteit, de ondernemende wijze en het lef, waarmee jongeren hun toekomst tegemoet treden! Dat moet je stimuleren. Dat heeft Nederland nodig.

Ik hoorde van de Stichting The New Entrepeneur, die zich met name inzet om ondernemerskwaliteiten te ontwikkelen bij jongeren. Een prachtig initiatief, dat heel goed aansluit bij de visie, die ik heb op het helpen en stimuleren van jongeren, die de uitdaging aangaan om de stap te zetten een eigen onderneming te starten.
Ik vind, dat de projecten, die de Stichting organiseert - stimuleren en helpen van jongeren om zich te ontwikkelen tot een goede en succesvolle ondernemer - brede aandacht verdient van gevestigde ondernemers en de politiek.
Daarom wil ik graag mijn ervaring, opgedaan als ondernemer, maar vooral ook in bestuurlijk Nederland, inzetten om de Stichting The New Entrepeneur te helpen Nederland nog ondernemender te maken.

 

Tjitske Hoekstra

Algemeen bestuurslid

De combinatie van onderwijs en ondernemerschap heeft altijd mijn belangstelling gehad. Allebei hebben ze te maken met onder meer volgen van je passie(s), gebruik maken van je kwaliteiten, in staat zijn tot een nieuwsgierige lerende houding, maken van keuzes, vergroten van mogelijkheden en doorzettingsvermogen.

Mijn werkzaamheden in het onderwijs waren onder andere gericht op het ontwikkelen van een ondernemende houding van zowel studenten als docenten door middel van lessen, trainingen, workshops en coaching. Daarnaast werk ik al jaren vanuit mijn eigen bedrijf aan (onder andere) de verbetering van de didactische kwaliteiten van docenten. Ook ben ik actief betrokken bij verschillende maatschappelijke organisaties.

De stichting The New Entrepeneur biedt studenten de mogelijkheid om te onderzoeken of een eigen onderneming bij hen past en zo ja, helpt hen op verschillende manieren met ondersteuning. Met name de combinatie van studenten van verschillende leeftijden en opleidingen die samenwerken heeft een inspirerende werking. De samenwerking met het plaatselijke bedrijfsleven spreekt me ook enorm aan.

Zelf heb ik veel ervaring in organisatie - en advies werk en met veel passie gewerkt als docent, trainer en coach. Al deze elementen komen terug in de stichting TNE en ik hoop als lid van de Raad Van Toezicht mee te werken aan een verdere professionele ontwikkeling van de stichting.