Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende drie personen:

Henk Wijma

Voorzitter Raad van Toezicht

Jongeren hebben Henk Wijma altijd kunnen fascineren met een avontuurlijke en ondernemende houding. Zij maken gebruik van allerlei talenten, nemen hun toekomst in eigen hand en leveren zo een bijdrage aan een ondernemender Nederland.

In de grote onderwijsinstelling waar hij in meerdere functies heeft mogen werken, was het noodzaak om continu kennis te nemen van opleidingen en voortdurend te innoveren. The New Entrepreneur versterkt zijn mening dat al ondernemende leren veel effectiever is dan het volgen van lessen over ondernemen. Voor de uitbouw van deze praktische wijze van leren ondernemen stelt hij graag zijn bestuurlijke vaardigheden, kennis en tijd beschikbaar.

Jan Cottaar

Secretaris

Jan Cottaar is 3 jaar geleden als tweede lid gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Toezicht. Jan heeft een bedrijfskundige achtergrond en heeft veelzijdige ervaring in het inrichten en reorganiseren van bedrijfsonderdelen. Deze ervaring is opgedaan bij diverse grote organisaties zoals ING, Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland en Ministerie van Sociale Zaken. Bij ING heeft hij ruim 20 jaar het management gevoerd over uiteenlopende projecten en bedrijfsonderdelen, waarin de loopbaan ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van werknemers een belangrijk aspect vormde.

Daarnaast heeft Jan in samenwerking met een coaching bureau cursussen gegeven op het gebied van het inrichten van de administratieve organisatie bij overheidsbedrijven. De afgelopen 3 jaar heeft hij tevens als vrijwilliger gewerkt bij de ProstaatKanker Stichting en voorlichting gegeven aan prostaatkanker patiënten.

Roeland Geertzen

Algemeen bestuurslid (sinds 2019)

"We zullen de weg vinden. Anders maken we er een".

Roeland laat zich graag als historicus inspireren door de bovenstaande uitspraak van Hannibal. Hannibal trok met zijn legers en olifanten op weg naar Rome en liet zich niet uit de weg slaan toen hij voor de Alpen stond. Deze bedwong hij en later nam hij de stad Rome in.

Als teamspeler gaat Roeland graag met een team van gemotiveerde mensen samen op weg naar een gewenst resultaat. Samen geven we inhoud en vorm aan de weg die moet leiden tot dat resultaat. Roeland is de inspirerende spil van het proces, die vanuit een visie richting geeft, tot resultaat aanzet. Op tijd is er sprake van ontspanning en plezier. Roeland schaakt op meerdere borden tegelijk en kan de verbindingen leggen. Sterk politiek sensitief en een ervaren gesprekspartner voor directies en bestuurders.

De onderwerpen waarop Roeland zich richt zijn te kenmerken door hun veelzijdigheid, maar moeten wel een maatschappelijke lading kennen. Hij heeft veel ervaring opgedaan op het terrein van sport (en ontwikkelingssamenwerking), onderwijs, cultuur-historie en het sociale domein, zowel binnen de overheid als in non-profitorganisaties.