Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende drie personen:

Henk Wijma

Voorzitter Raad van Toezicht

Jongeren hebben Henk Wijma altijd kunnen fascineren met een avontuurlijke en ondernemende houding. Zij maken gebruik van allerlei talenten, nemen hun toekomst in eigen hand en leveren zo een bijdrage aan een ondernemender Nederland.

In de grote onderwijsinstelling waar hij in meerdere functies heeft mogen werken, was het noodzaak om continu kennis te nemen van opleidingen en voortdurend te innoveren. The New Entrepreneur versterkt zijn mening dat al ondernemende leren veel effectiever is dan het volgen van lessen over ondernemen. Voor de uitbouw van deze praktische wijze van leren ondernemen stelt hij graag zijn bestuurlijke vaardigheden, kennis en tijd beschikbaar.

Roeland Geertzen

Secretaris

"We zullen de weg vinden. Anders maken we er een".

Roeland laat zich graag als historicus inspireren door de bovenstaande uitspraak van Hannibal. Hannibal trok met zijn legers en olifanten op weg naar Rome en liet zich niet uit de weg slaan toen hij voor de Alpen stond. Deze bedwong hij en later nam hij de stad Rome in.

Als teamspeler gaat Roeland graag met een team van gemotiveerde mensen samen op weg naar een gewenst resultaat. Samen geven we inhoud en vorm aan de weg die moet leiden tot dat resultaat. Roeland is de inspirerende spil van het proces, die vanuit een visie richting geeft, tot resultaat aanzet. Op tijd is er sprake van ontspanning en plezier. Roeland schaakt op meerdere borden tegelijk en kan de verbindingen leggen. Sterk politiek sensitief en een ervaren gesprekspartner voor directies en bestuurders.

De onderwerpen waarop Roeland zich richt zijn te kenmerken door hun veelzijdigheid, maar moeten wel een maatschappelijke lading kennen. Hij heeft veel ervaring opgedaan op het terrein van sport (en ontwikkelingssamenwerking), onderwijs, cultuur-historie en het sociale domein, zowel binnen de overheid als in non-profitorganisaties.

 

Tjitske Hoekstra

Algemeen bestuurslid

De combinatie van onderwijs en ondernemerschap heeft altijd mijn belangstelling gehad. Allebei hebben ze te maken met onder meer volgen van je passie(s), gebruik maken van je kwaliteiten, in staat zijn tot een nieuwsgierige lerende houding, maken van keuzes, vergroten van mogelijkheden en doorzettingsvermogen.

Mijn werkzaamheden in het onderwijs waren onder andere gericht op het ontwikkelen van een ondernemende houding van zowel studenten als docenten door middel van lessen, trainingen, workshops en coaching. Daarnaast werk ik al jaren vanuit mijn eigen bedrijf aan (onder andere) de verbetering van de didactische kwaliteiten van docenten. Ook ben ik actief betrokken bij verschillende maatschappelijke organisaties.

De stichting The New Entrepeneur biedt studenten de mogelijkheid om te onderzoeken of een eigen onderneming bij hen past en zo ja, helpt hen op verschillende manieren met ondersteuning. Met name de combinatie van studenten van verschillende leeftijden en opleidingen die samenwerken heeft een inspirerende werking. De samenwerking met het plaatselijke bedrijfsleven spreekt me ook enorm aan.

Zelf heb ik veel ervaring in organisatie - en advies werk en met veel passie gewerkt als docent, trainer en coach. Al deze elementen komen terug in de stichting TNE en ik hoop als lid van de Raad Van Toezicht mee te werken aan een verdere professionele ontwikkeling van de stichting.